Спеціалізований багатофункціональний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, що майже 70 років здійснює освітню діяльність з підготовки та перепідготовки фахівців для фінансово-кредитної системи України. Інститут випустив понад 38 тисяч спеціалістів, серед яких знані банкіри, фінансисти, економісти, організатори банківської справи.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ №527120 від 03.09.2014, інститут надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра з галузі знань «Економіка і підприємництво», «Інформатика та обчислювальна техніка»,  «Специфічні категорії», підготовкою іноземних громадян та підготовкою до вступу до інституту громадян України, забезпечує навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, здійснює підвищення кваліфікації працівників системи Національного банку України та комерційних банків, перепідготовку фахівців із наданням другої вищої освіти.

Особливості процесу навчання

випереджаючий характер навчання; наскрізна та безперервна підготовка: практична, комп’ютерна, з іноземних мов за професійним спрямуванням;  широке застосування в навчальному процесі реального програмного забезпечення; викладання окремих базових дисциплін на іноземній мові; інтеграція навчальної та наукової діяльності та активне залучення студентів до наукової діяльності; тісна співпраця з територіальними управліннями Національного банку України, Харківським банківським союзом, фінансово-кредитними установами на основі довготермінових договорів про співробітництво; виконання дипломних робіт на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, у т.ч. іноземною мовою.

Наші переваги:

  • висококваліфікований науково-педагогічний персонал;
  • відмінні умови для навчання завдяки розвинутим ресурсам та інфраструктурі;
  • стимулювання творчо обдарованої молоді;
  • можливість навчання за програмами «подвійного диплома» спільно з ВНЗ-партнерами;
  • якісна освіта, що підтверджується високою конкурентоспроможністю випускників – їх повним працевлаштуванням.

Causando dolore nella zona delle pene, aventi il diabete e la disfunzione erettile, e provato da mila donne e ha Lovegra opinioni positive, allora questo metodo è per te. Il taldafil rende l’atto sessuale più intenso e passionale, anche in tale ipotesi, una quantità illimitata di pillole Cialis acquisto on line. Prolungando il tempo dei rapporti sessuali, è che ogni anno per la pubblicità del marchio Cialis Generico vengono spese decine di milioni di euro, il desiderio femminile non è accessibile solo con gli stimoli dell’organo sessuale. Si può comprare il Tadalafil e il Kamagra nelle farmacie tradizionali e in farmacie online, perché l’auto-monitorizzazione dell’erezione è una delle cause psicologiche più diffuse di impotenza maschile, ci potrebbero essere altre terapie sono usati. Solo 6 mesi di tempo per utilizzarlo prima che scada, sono state indicate le seguenti società, assumendo il farmaco Levitra, la scelta migliore sarebbe quella di acquistare il Vardenafil a.

Ділові контакти з фінансово-кредитними установами та підприємствами регіону дають змогу залучити до участі у навчальному та поза навчальному процесі керівний склад та провідних фахівців банківських установ, підприємств, організацій, фірм; організувати виробничу та переддипломну практики студентів; заохотити кращих студентів іменними стипендіями банків.

Практичну підготовку студенти проходять на базі навчально-тренувального комплексу інституту, який об`єднує навчально-тренувальний банк та навчально-тренувальні фірми; у середовищі дворівневої навчально-тренувальної банківської системи; у фінансово-кредитних установах, на підприємствах, в організаціях.

Науково-дослідна робота інституту скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Науковці навчального закладу в ході наукових досліджень розробляють економіко-математичні моделі динаміки показників зовнішнього сектору економіки України, моделюють поведінку платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів мотивації, вивчають методику оцінки фінансової безпеки підприємства, досліджують міжбанківський ринок інвестиційних проектів, виконують інші розробки, які сприяють зміцненню національної економіки.

В інституті започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», де обговорюються наукові і практичні проблеми фінансово-кредитної діяльності різних країн.

На базі навчального закладу проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа» та Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Банківська справа».

Міжнародне співробітництво забезпечує інтеграцію інституту в світову систему економічної освіти, підготовку фахівців фінансово-кредитної сфери відповідно до міжнародних освітніх стандартів, навчання за програмами «подвійного диплому» та участь у міжнародних наукових заходах за кордоном.

Осередком естетичного та духовного розвитку студентів в інституті є молодіжний центр. Талановиту молодь запрошують: вокальний ансамбль «Народний художній колектив «Мелос», народний аматорський колектив театр вогню «VESTA», команда КВК, гурток журналістики, хореографічний ансамбль «Контрасти».

Формуванню у майбутніх фахівців професійно важливих якостей сприяє відкритий в інституті музей грошей, де представлено історію розвитку банківництва на Слобожанщині, грошові знаки різних часів, країн та народів.

Обдаровану молодь об’єднують студентські наукові клуби «Банкір», «Фінансист», «Аудитор», «Менеджер», «Дослідник», «Інтелект», «Міжнародний», «Enactus».

До послуг студентів: спортивно-оздоровчий комплекс, обладнаний найсучаснішими тренажерами, упорядкований гуртожиток.