• Кочорба Валерія Юріївна

Доцент, кандидат економічних наук

Викладає дисципліни: Банківський менеджмент, Ризик-менеджмент, Державні фінанси, Проектне фінансування, Державні фінанси:Бюджетна система

У 2005 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

Кандидат економічних наук з 2009 р. Дисертацію на тему «Управління кредитним ризиком банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 року.

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві. Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID: