• Досягнення навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 2019-2020 н.р.
 1. співпраця із 56-ма закладами вищої закладами і п’ятьма банківськими та іншими фінансово-кредитними установами із понад 20-ти країн світу;
 2. 93% показник працевлаштування випускників;
 3. розроблено 16 дистанційних курсів з освітньо-професійних програм магістерської підготовки за всіма спеціальностями;
 4. опубліковано 13 монографій, 1 підручник, 3 посібника, 163 наукових статті, з них: 24 – в закордонних наукових видання, 26 – в виданнях, які входять до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science»
 5. відкрито навчально-тренувальний комплекс “FinTech”, в структурі якого функціонує віртуальний банк «ІНТЕЛБАНК», і який має оснащення і організаційну структуру, що відповідають стандартам реального банку;
 6. підписано Меморандум про співпрацю з Харківською обласною державною адміністрацією щодо підвищення рівня фінансової грамотності населення Харківського регіону;
 7. забезпечено щорічне проведення регіонального турніру з фінансової грамотності на кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації.
 8. забезпечено участь 346 студентів в 65 наукових конференціях; підготовлено 2 переможця Всеукраїнської олімпіади; студентами інституту взято активну участь у 6 Міжнародних, 20 Всеукраїнських, 4 регіональних конкурсах з наступними результатами: отримано 1 диплом ІІ ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня, 1 диплом учасника міжнародного конкурсу; 1 диплом І ступеня, 2 диплом ІІ ступеня, 10 дипломів  ІІІ ступеня  Всеукраїнського рівня, 1 диплом І ступеня, 2 диплом  ІІ ступеня на регіональних конкурсах;
 9. впроваджено нові освітні програми підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» та з галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», орієнтуючись на потреби замовника через моніторинг потреб ринку праці та посилення співпраці з роботодавцями.
 10. забезпечено наскрізну підготовку з іноземної мови: продовжено практику викладання навчальних дисциплін на іноземній мові англомовної програми зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаврського рівня підготовки та зі спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма «Менеджмент» магістерського рівня підготовки науково-педагогічними працівниками інституту та розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення кафедрами.
 11. забезпечено інтенсифікацію навчання здобувачів вищої освіти з урахуванням доступності інформаційних ресурсів (віддалений доступ через Internet): продовжено навчання здобувачів вищої освіти заочної дистанційної форми навчання з використання ресурсів сайту E-learning для банкірів на платформе Moodle.
 12. розширено сфери застосування в навчальному процесі реального програмного забезпечення та забезпечення сертифікації студентів за окремими компетенціями: продовжено викладання дисциплін магістерського рівня з використанням методик АССА, SAP; проведення семінарів-тренінгів для студентів старших курсів з актуальних питань комунікацій, технологій продажу та ділових переговорів, теорії та практики міжнародних переговорів, тощо.
 13. впроваджено практику захисту дипломних робіт студентами на виробництві, у т.ч. іноземною мовою;
 14. організовано проведення Міжнародних науково-практичних конференцій та міжвузівської конференції:
 • «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»;
 • молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»
 • Міжвузівська науково-практична конференція для іноземних студентів і слухачів підготовчих факультетів і відділень України «Научные исследования: инновационный подход к проблемам ІІІ тысячелетия».