• Добровольська Ірина Олександрівна

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук

Викладає дисципліни: Банківські операції I, Бюджетування у банках, Банківські операції II.

У 2009 році закінчила факультет банківської справи Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 року.

Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію на тему «Заощадження населення в структурі ресурсного потенціалу банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

Є автором понад 10 наукових праць та численних методичних розробок..

Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID: