• Чернявська Інна Сергіївна

Посада: старший викладач  кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, формування комунікативної компетенції  студентів немовних спеціальностей в процесі навчання іноземній мові, змішане навчання

 Дисципліни, що викладає:  «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації».

Адреса електронної пошти:   in.cherniavska@gmail.com

Профіль в наукометричних базах:

Google Scholar is:                   

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tmd73DUAAAAJ&view_op=list_works