• Архів Групи забезпечення спеціальностей

Наказ ХННІ ДВНЗ “УБС”  №37 від 17.09.2019 року.  “Про формування груп забезпечення освітніх програм спеціальностей Інституту”

Наказ ХННІ ДВНЗ “УБС”  №10 від 27.03.2020 року.  “Про внесення змін до Наказу №37 від 17.09.2019 року.  “Про формування груп забезпечення освітніх програм спеціальностей Інституту”

Якісний склад груп забезпечення освітніх програм спеціальностей Харківського інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”