• Архів Дистанційне навчання

Нормативні документи з дистанційного навчання:

Положення про лабораторію супроводження дистанційного навчання

Положення про дистанційне навчання в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів

Положення про розміщення дистанційних курсів та  електронних курсів-ресурсів на платформі Moodle

Дистанційне навчання, як інформаційне навчально-наукове середовище, обслуговує такі напрями діяльності Інституту: