• 01 БЕРЕЗНЯ 2023 Р. К.Е.Н., ДОЦЕНТОМ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ННІ «КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ» ШУБІНОЮ С.В. ТА ФІНАНСОВИМ ДИРЕКТОРОМ ІТ КОМПАНІЇ ROCKETECH ЛЮБИМОВОЮ СВІТЛАНОЮ СЕРГІЇВНОЮ БУЛО ПРОВЕДЕНО СПІЛЬНУ ЛЕКЦІЮ-БЕСІДУ НА ТЕМУ «ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГР. АО 31-Б.
11.04.2023

Теоретичні аспекти теми заняття розкрила Шубіна С.В., натомість Svetlana Liubymova розповіла здобувачам вищої освіти про переваги міжнародних стандартів фінансової звітності, сучасний стан та перспективи розвитку обліково-аналітичних процесів в умовах євроінтеграції, а також розкрила практичну особливість формування інформаційного забезпечення в системі управління сучасним підприємством. Усе зазначене було підкріплене конкретними прикладами. Таким чином, спікерами лекційного заняття стали два фахівці у даній тематиці, що вдало поєднали теорію та практику.
Стейкхолдер відмітила, що вибір методів формування звітності за МСФЗ залежить в першу чергу від цілей її подальшого використання, періодичності складання та кваліфікації фахівців.
Збагачення теоретичного матеріалу прикладами з практики функціонування ІТ компанії Rocketech сприяло кращому засвоєнню теми, надало поштовх для роздумів здобувачів щодо компетентностей сучасного обліковця, аналітика, керівника. Як наслідок, здобувачі вищої освіти отримали позитивні враження від спілкування зі стейкхолдером – фінансовим директором ІТ компанії Rocketech Любимовою Світланою Сергіївною, що свідчить про важливість та дієвість подібних заходів для підвищення розуміння майбутньої професії.
Лекція вийшла насиченою та цікавою внаслідок вдалого поєднання теоретичних аспектів та практичних постулатів. Важливим моментом виступає те, щостейкхолдер обговорила зі студентами та викладачем, доц. Шубінаою С.В., яка виступає гарантом освітньої програми «Бізнес-аналітика та аудит», акцентні особливості даної програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.